Første kontordag over nyttår er 03.04.18.

Vi kan fortsatt nåes på tlf 907 13 642 og mail: post@borsabaatklubb.no