FUNKSJON    NAVN    TELEFON    E-POST
STYRELEDER    Bjørn Dyrvik    988 74 722    btdyr@loqal.no
NESTLEDER    Mikal Edvard Schjølberg    926 63 419    mikal.edvard@gmail.com
STYREMEDLEM    Torgeir Sørhaug    901 65 874    torgeir.sorhaug@hotmail.com
STYREMEDLEM    Richard Wannemacher    922 37 907    richard@mugg.no
STYREMEDLEM    Mariann Melhus Landstad    464 16 649    mmllands@hotmail.com
VARAMEDLEM    Stig Rønning    906 44 162    st-roen2@online.no
Revisor    Ann Kristin Mathisen    928 10 429    a-krim@online.no
Revisor    Arve Forslund    480 11 595    
Revisor - Vara    Olav Stolpnes    922 84 266    olav@klipperiet.com
Slippkjører    Harald P. KJøren    959 78 690    hp.kjoren@loqal.no
Slippkjører    Knut Lervåg    900 37 157    
Slippkjører    Arve Gaustad    915 47 214    argaust@online.no
Slippkjører    Roger Lindås    911 68 368    rolindaa@online.no
Valgkomite    Petter Engen    913 99 649    pegen@online.no
Valgkomite    Tor Hopstad    405 47 009    tor.hopstad@ntebb.no
Valgkomite    Odd Aune    908 51 437    odd-aun@online.no
Valgkomite - Vara    Jomar Bjørgum    911 12 456    jomar@multinet.no
Utleie av klubbhuset    Geir Sundseth    957 78 446    gsund@hotmail.no