Meknader:
– M1 brukes som langsgående (gjeste)brygge.
– Dieselpumpe med kortautomat står på PIR.

Klikk på bildet for å forstørre