Børsa Båtklubb har to slipper som kan leies av medlemmer og ikke-medlemmer. Se informasjon om kapasiteten til slippene nedenfor. Priser ifølge gjeldene prisliste.

Slipp bestilles ved å skrive seg opp på slipplista i vaktboden

STOR SLIPP

– Storslippen tar båter opp til ca 45 fot.

– Maks bredde på båt: 4,2 meter.

– Maks vekt: 15 tonn.

– Tilgang til vann samt 1-FAS og 3-FAS strøm.

I utgangspunktet er slippen tilpasset langkjølete båter. Ved tvil: Sjekk med en slippansvarlig om kjølen på din båt (seilbåter ol) passer til slippen.

LITEN SLIPP

– Lilleslippen tar båter opp til ca 25 fot.

– Maks bredde på båt: 2,7 meter.

– Maks vekt: 5 tonn.

– Tilgang til vann og 1-FAS strøm.

– Kan ikke brukes for seilbåt.