Børsa Båtklubb har en 600 kvm plasthall for utleie til vinteropplag fra november til april.

Porthøyde: 7 meter
Portbredde: 6 meter

Hallen er ikke oppvarmet.

Pris beregnes ut i fra faktisk brukte kvadratmeter, inklusiv henger/krybbe, og ønsket arbeidsplass rundt båten etc. Se prisliste for oppdaterte kvm priser.

Plass tildeles etter «først til mølla» prinsippet, og man kan bli satt på venteliste.

Hallplass kan også leies til andre tider og i sommersesongen, så fremt båtklubben har ledig disponibel plass utover egne behov. Dette etter nærmere avtale.

MERK: Det er ikke tillatt å slipe eller lakkere båter i hallen, uten særskilt avtale med båtklubben. Dette gjelder også alle former for vedlikehold som kan berøre andre båter i hallen.

For bestilling benytt båtklubbens søknadskjema.