Børsa Båtklubb har egen utkjøringsrampe for båter på henger.

Det bør normalt være rundt tre fjerdedels flo eller mer, for å være sikret nok dybde under kjøl/propell ved oppsett/utsett. All bruk av rampen skjer på egen risiko og på eget ansvar.

Klikk her for tidebannstabell for Børsa båthavn.

PRISER/BETALING OG PARKERING:

Ikke medlemmer kr 200,-.

Medlemmer: gratis.

Ved bruk av utkjøringsrampa for utsett/ oppsett av båt på egen henger, skal det betales en avgift på kr 200,- pr gang. Ved utsett og oppsett på samme dag beregnes dette som en gang. Prisen inkluderer parkering. Utsett/oppsett av båt fra egen henger er gratis for medlemmer i Børsa Båtklubb.

Betaling:

I betalingskassen (se bilde nedenfor) finner du konvolutt for betaling. Betaling kan skje på 2 måter:

Innbetaling til kontonr : 4270.14.21846. Merk innbetalingen med bilnr og ditt navn.

Kontant ved å legge beløpet i konvolutt.

I begge tilfeller skal alltid konvolutten benyttes. Skriv på navn, dato og bilnummer. Gjenparten av betalingskonvolutten legges lett synlig i bilens frontrute. Hovedkonvolutten puttes i postkassen.

Parkering:

Bil med henger parkeres på ledig parkeringsplass. Gjenpart av konvolutt legges i frontruten på bilen. Parkering må alltid skje slik at man ikke er til hinder for andre eller arbeid som skjer i havneområdet. Parkeringsplassen finner du på nordsiden av den store grå plasthallen.

Biler som parkeres foran andre båthengere etc kan bli fjernet.

Utkjøringsrampa er kameraovervåket. Overtredelse kan bli anmeldt.