På Årsmøtet 16.03.2017 Ble det gjort vedtak på at båt året skal følge kalender året.

I den forbindelse vil vi nå starte utfakturering av Båtplasser Medlemskontigent og Boder for dere som har det.

Styret