Hei

Det ligger Gummibåter på flere brygger disse må fjernes da de ligger i veien for folk.

Det er flott at dere plukker opp trær og annet som flyter i havna men ikke la det bli liggende på bryggene.

Minner samtidig på om riktig fortøyning av båt med strekkavlastinger og tilkobling av strøm med godkjente kabler av gummi.

mvh

Styret