Her kommer invitasjon årsfest 2018 i Børsa Båtklubb.